top of page

CO JE TO MONTÁNNÍ TURISTIKA?

Organizovaná turistika Klubem českých turistů není jen sportovní disciplínou, ale zvláště v posledních letech má více než dříve různé tváře. Tematická turistika uspokojuje různé zájmové skupiny turistů poznáváním nových cílů. Přiznejme si, že v nás zvláště těch starších ročníků nebudila základní škola zájem o technické památky nebo geologické a hornické památky. Spíše jsme se vzdělávali o feudálech a poznávali jejich majetky a příběhy. Pokud příběhy někde chyběly, tak se vymyslely v podobě pověstí. Jde-li o hornictví, tak ze školy můžeme leda tak vzpomenout na nábory pracovních sil do dolů. V různých vědomostních soutěžích stále převládají otázky z řeckých pověstí, z feudálních hierarchií, nově se objevují otázky na pojmenování hudebních skupin a interpretů. Škoda, že v pozadí jsou skutečné a často dramatické příběhy vynálezců a podnikatelů a jejich díla. To jsou totiž oni, kteří pozvedli ekonomiku a kulturu na dnešní úroveň, kdy si cestování a turistiku může dovolit kde kdo a nejen feudálové a bohatí, které ze setrvačnosti obdivujeme. Běžná je výprava turistů na hrad nebo zámek, méně časté jsou výpravy například na viadukt, který v sobě spojuje krásu architektury, hospodářský účel, technický pokrok a mnohdy obsahuje i dramatický příběh svého zrození. Zajímavé je propojení přírody, počínaje nerosty, fosiliemi - zkamenělými doklady života modré planety se skalními útvary nad zemí i v podzemí. Montánní turistika v sobě spojuje vztah k přírodě a úctu k tomu co dobrého dokázal lidský intelekt.
Doba se mění a já věřím že se brzy vypravíme třeba na Důl Michal v Ostravě, a přitom si vystoupáme na haldu Ema. V okolí Ostravy a Karviné zatím ještě najdeme místa, kde můžeme nacházet karbonské a vestfálské fosilie. Brzy budou všechny haldy zrekultivované a potom si fosilie budeme prohlížet jen v muzeích.
V červnu a červenci tohoto roku v infocentru Domu kultury ve Vizovicích probíhá výstava nerostů a fosilií společně s velkoplošnými fotografickými panely, které dokumentují turistické akce zdejšího odboru KČT zaměřené na montánní turistiku. Možná, že Vás bude výstava inspirovat.


Ing. Miloslav Vítek - autor výstavy

                 Panel OKR Ostravsko-karvinský revír

                 KČT Vizovice na dnech slovenských hornických měst

                 Geologické okolí Slezské Harty očima KČT Vizovice

2_plakát Montánní turistika 1.jpg
1_Montánní turistika IMG_9228.JPG
bottom of page