top of page

Železniční výprava do Jeseníku

  Přihlásilo se celkem 13 účastníků. Byly obavy, že nestihneme přesedání za 4 minuty v Olomouci na vlak Bouzov. Senioři se projevili velmi schopně. Po schodech dolů a hned zase nazpět nahoru, neboť vlak byl označen na Šumperk. Stihli jsme to, a potom, že turistika není adrenalinový sport. Lokálka na Jeseník měla dva staré vagony a silnou lokomotivu „Brejlovec“, která měla dost práce u Ramzové. Lokálka byla vyloženě turistická, převládaly skupiny aktivních seniorů, sem tam nějaký houbař. U sanatoria Priessnitz jsme dali  po kratší poradě rozchod a sraz u vlaku před 15. hodinou. Počasí bylo pěkné, slunce pálilo, všichni byli spokojeni i se stravou. Dva z nás navštívili ve vodní tvrzi geografickou výstavu, kterou provázel z reproduktoru milým hlasem herec Arnošt Goldflam. Lázně na mne učinily dojem předčasně ukončené sezony, ale služby nám ochotně vyhovovaly. Ve vlaku se diskutovalo a tak to rychle uteklo.Někteří účastníci mne žádali o další zájezd, dokud je pěkné počasí.

                                                                                                                   Ing. Miloslav Vítek

​​

6. Část naší skupiny vnikla i do léčebných prostorů.JPG
bottom of page